El Melchuca, Cala Montjoi

Video gravat amb GoPro i editat amb After Effects d’una gran excursió submarina en busca del Melchuca, vaixell naufragat el 27/1/1968 a causa d’una tempesta, en ruta de Sete a Casablanca.
Va xocar al Cap de Creus amb l’illeta de Massa d’Ors. El capità va intentar conduïr-lo cap a Roses però va quedar encallat a Cala Montjoi just a sota de l’illot de Bergantí.

La llargada del vaixell és de 68 m i pesa 696 tonelades. Entre d’altres mercaderies, portava una càrrega de sacs de ciment, avui dia encara es poden apreciar tal com es van enfonsar, però totalment solidificats.
La profunditad va des dels 5 metres a la part menys profunda i 17 a la part més profunda.

Excursió fàcil i 100% recomenable

Video grabado con GoPro y editado con After Effects de una gran excursión submarina en busca del pecio del Melchuca, naufragado el 01/27/1968 por una tormenta, en ruta de Sete a Casablanca.
Chocó en el Cap de Creus con el islote de Massa d’Ors. El capitán intentó conducirlo hacia Roses pero quedó atascado en Cala Montjoi justo debajo del islote de Bergantí.

La longitud del barco es de 68 m y pesa 696 toneladas. Entre otras mercancías, llevaba una carga de sacos de cemento, hoy en día todavía se pueden apreciar tal como se hundieron, pero totalmente solidificados.
La profunditad va desde los 5 metros en la parte menos profunda y 17 en la parte más profunda.

Excursión fácil y 100% recomendable

 

 

Video recorded with a GoPro and edited with After Effects. It was a great undersea excursion in search of the Melchuca, that was wrecked in 01/27/1968 by a storm, in Sete route to Casablanca.
It crashed in the Cap de Creus with the islet of Massa d’Ors. The captain tried to lead the boat but got stuck in Roses (Cala Montjoi) just below the island of Bergantí.

The boat length is 68 m and weighs 696 tons. Among other luggage, the boat was carrying a load of cement bags, today can still be seen as they sank, but completely solidified.
The profunditad ranges from five meters of deep part and 17 in the deep end.

Excursion easy and 100% recommended