Go to Jam

[CA]

La idea de GotoJam és plasmar en un mateix lloc web la participació, creativitat i diversió que surgeixen en les Jam Session reals, de manera que els usuaris puguin passar el temps divertintse i interactuant a la nostra web, a més de conéixer a altres persones amb els seus mateixos gustos musicals, sense importar el nivell musical o l’instrument, tampoc la seva procedència ni idioma.

El projecte s’ha publicat a revistes de la Universitat i s’ha presentat a l’stand de formació del centre a la fira internacional Mobile World Congress Barcelona 2014.

www.esdi.es

[SP]

La idea de GotoJam es plasmar en un sitio web la participación, creatividad y diversión que acontecen en las Jam Session reales, de manera que los usuarios puedan pasar el tiempo divirtiéndose e interactuando en nuestra web, además de conocer a otras personas de sus mismos gustos musicales, sin importar el nivel musical o instrumento que toque, su procedencia o idioma.

El proyecto se ha publicado en revistas de la Universidad y presentado en el stand de formación del centro en la feria internacional Mobile World Congress Barcelona 2014.

www.esdi.es

[EN]

GotoJam’s idea is to capture in a web site the participation, creativity and entertainment that occurs in real life Jam Sessions, so that users can spend time having fun and interacting in our website, as well as meeting other people of their same musical tastes, no matter what level you play music or which instrument, its origin or language.

The project has been published in the University magazine and in the knowledge center at the Mobile World Congress Barcelona 2014.

www.esdi.es

UA-27896943-1